Вид на работа ќе ја сменам

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1416513

Гартнер ги идентификуваше 10 промени кои што ќе видиме во начинот на кој луѓето работат во текот на следните 10 години.

Обележувач на Permalink .

Еден одговор на природата на работата ќе го промени

  1. Pingback: Бред Hoyt